Wat zijn KernTalenten?

compass-390903KernTalenten geven de aard, potentieel en intrinsieke motivatie weer van iemand. Het zijn de sterktes en zwaktes, die aangeven wat diegene graag doet en op welke manier. Alle KernTalenten samen geven een goed beeld van iemands fundamentele aanleg en ook geven ze de “goesting” (vrij vertaald uit het Vlaams: wens of verlangen) weer om bepaalde dingen te willen kunnen. Het zijn de absoluut noodzakelijke eigenschappen om realistische dromen werkelijkheid te laten worden.

De sterke KernTalenten zijn de talenten die de energie leveren om levenslang uit te kunnen putten. De kleine KernTalenten en sommige combinaties van KernTalenten geven iemands grenzen aan. Dit is waarom een volledige KernTalenten­constellatie het kompas van iemands persoonlijkheid vormt. Ze toont uw (potentiële) werknemer als die unieke persoon met die speciale combinatie van eigenschappen en elke combinatie is even waardevol!

KernTalenten weerspiegelen de genetische aanleg (dus wat in het DNA vastligt), de aard (nature) en de dingen die een persoon al op zeer jonge leeftijd (voor 3 jaar) heeft geleerd en meegekregen (nurture). Een behoorlijk compleet beeld dus en alle KernTalenten samen laten daarmee echt de “aard van het beestje” zien!

De KernTalenten liggen nog onder de laag van klassieke talenten, competenties en/of vaardigheden. Deze 3 zeggen iets over wat iemand goed zou kúnnen doen, maar ze zeggen niets over hoe gráág diegene die talenten, competenties en vaardigheden zal willen ontwikkelen en ook niet of ze passen bij de rest van het karakter.

swing-407428Hoe zit het met invloeden van buitenaf? Hebben die geen invloed op de ontwikkeling van de KernTalenten? Jazeker: ouders, opvoeding, scholing, milieu, ingrijpende gebeurtenissen en vriend(inn)en hebben een wezenlijke invloed op de ontwikkeling van de KernTalenten van een persoon. Deze externe factoren hebben ook invloed op de ontwikkeling van de normen en waarden en op de manier waarop diegene zich gedraagt. Hiermee zeggen we dat het heel goed mogelijk is dat iemands sterke KernTalenten niet allemaal helemaal ontwikkeld zijn op volwassen leeftijd. Het is echter nooit te laat om daar nog verandering in te brengen, want voor een sterk KernTalent is het echt makkelijker om de erbij behorende competenties en/of vaardigheden alsnog te ontwikkelen.

Bij een KernTalentenanalyse worden al bovengenoemde punten betrokken.

Lees verder over: