Hoogbegaafdheid

Vaak wordt uitgegaan van een smalle definitie van hoogbegaafdheid, die hoogbegaafdheid gelijkstelt aan een IQ hoger dan dat van 98% van de bevolking (op de meest gangbare tests is dat boven 130). Deze definitie sluit andere dan intellectuele aspecten van hoogbegaafdheid echter op voorhand uit en houdt ook geen rekening met factoren die het maken van een IQ-test negatief kunnen beïnvloeden. Daarom kiest KernKompas voor de brede definitie op basis van het Delphi-model Hoogbegaafdheid.

Het Delphi-model geeft de volgende omschrijving:

Een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

Een uitgebreidere beschrijving van dit Delphi-model Hoogbegaafdheid en hoe het tot stand is gekomen vindt u hier: https://www.hb-wiki.nl/index.php/Delphi-model_Hoogbegaafdheid.