Dog Assisted Coaching

Dog Assisted Coaching is een ervaringsgerichte manier van coachen waarbij ik, als coach, met mijn hond samenwerk. Mijn hond Silke is co-coach. Haar meerwaarde is dat zij geen verborgen agenda heeft, primair en in het moment reageert en eerlijke feedback geeft. Vaak wordt het (onbewuste) gedrag of de emotie gespiegeld.

Honden zijn specialisten op het gebied van non-verbale communicatie. Het is daarom niet verwonderlijk dat zij vaak feilloos aanvoelen hoe je gemoedstoestand is en daarop reageren.

Op een vaak speelse en niet bedreigende manier nodigen honden uit tot het maken van contact. Interacties met honden worden als bevestigend, toegankelijk en niet-veroordelend ervaren. Mensen ervaren deze ondersteunende rol als zeer waardevol in het coachproces.

Met de hond naar buiten gaan is ook een onderdeel van deze manier van coaching. Immers, met honden kun je heerlijk buiten zijn en van alles beleven en ervaren. De relatie die mensen kunnen aangaan met natuur en de bewustwording van deze ervaringen nemen een expliciete plek in bij deze vorm van coaching.

In samenwerking met Silke stimuleer ik de cliënt om een eigen oplossing te vinden, die gericht is op groei en ontwikkeling.

Ervaringsgericht
Coaching met honden is een ervaringsgerichte methode. Weinig praten, en vooral veel doen! Activiteiten die leiden tot ervaren, reflecteren en experimenteren. Uitgangspunt is dat de cliënt de oplossing voor zijn (hulp)vragen zelf in zich heeft. De hond is daarbij de coach, de hondencoach faciliteert en begeleidt het proces. De cliënt leert over zichzelf (en anderen) door activiteiten met de hond uit te voeren en daarna gedachten, aannames, gedrag, gevoelens en patronen te verwerken met behulp van de coach. De nadruk ligt op vermogens, op kracht en niet op zwakheden.

Honden hebben het vermogen mensen te kunnen raken. Tijdens de omgang met honden en zeker wanneer er buiten wordt gewerkt in de natuur, komen veel zaken op een natuurlijke manier aan de orde. Denk aan non-verbale communicatie, assertiviteit, creativiteit, probleemoplossend vermogen, leiderschap, verantwoordelijkheid, samenwerking, relaties en vertrouwen. Honden kunnen voorzien in prachtige metaforen voor het omgaan met allerlei situaties in het dagelijks leven.

Honden leven in het hier en nu en geven pure feedback en houden een eerlijke spiegel voor.

Honden zijn in staat de kern te raken, een boodschap te geven en kunnen daarmee het zelfinzicht van mensen vergroten. Werken met honden is werken vanuit contact en samenzijn.