AD(H)D

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder. In het Nederlands: aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit.

Volwassenen met ADHD hebben vanaf de vroege jeugd vaker en sterker dan gemiddeld last van aandachts- en concentratieproblemen, impulsiviteit, moeite met sommige executieve functies en hyperactiviteit.

Aandachts- en concentratieproblemen
Volwassenen met ADHD hebben moeite hun aandacht blijvend op een taak te richten en zich niet door allerlei prikkels uit de omgeving te laten afleiden. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor hun concentratie. Het is niet zo dat iemand met ADHD zich nooit kan concentreren. De concentratie kan tijdelijk goed zijn als zich iets nieuws of interessants voordoet. Bij saaie, langdurige taken is het moeilijk voor een volwassene met ADHD zich te concentreren.

Impulsiviteit
Voorbeelden van impulsiviteit zijn: dingen doen zonder na te denken, het antwoord eruit flappen voordat de vraag is afgemaakt, snel banen aangaan en opzeggen en ondoordacht geld uitgeven. Het ontbreekt volwassenen met ADHD aan een innerlijke controle die de remfunctie van het gedrag regelt.

Executieve functies
Behalve problemen met concentratie en impulsiviteit hebben mensen met ADHD vaak ook problemen in de executieve functies van de hersenen. Executieve functies zijn belangrijk voor doelgericht en aangepast gedrag. Voorbeeld van dingen die meer moeite kosten zijn: planning, organisatie, het onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken, het nakomen van afspraken.

Hyperactiviteit
Er zijn drukke en beweeglijke volwassenen met ADHD (moeite hebben om stil te zitten of te stoppen met praten bijvoorbeeld), maar bij een grote groep uit de hyperactiviteit zich als een gevoel van continue innerlijke onrust.

Laag zelfbeeld
Doordat iemand al zijn leven lang te horen heeft gekregen dat hij meer zijn best moet doen, minder druk moet zijn, etc. Dit terwijl iemand vaak wel zijn best doet en toch de dingen niet voor elkaar krijgt.

Bron: Impuls en Woortblind