Bent u consument? Ga dan naar de speciale website WatZijnMijnKernTalenten.nl

Onze maatschappij verandert steeds sneller en dat zorgt ervoor dat uw bedrijf ook steeds flexibeler zal moeten zijn om hierop in te kunnen spelen. Uw werknemers zijn hierbij de spil van uw bedrijf. Wanneer uw personeel duurzaam inzetbaar is, dan kunt u deze veranderingen goed aan.

Duurzame inzetbaarheid betekent werknemers die:

  • gemotiveerd zijn om het werk te doen, omdat zij intrinsiek plezier beleven bij wat ze doen;
  • het werk goed aankunnen;
  • de juiste talenten ervoor hebben.

Hoe kunt u als werkgever bouwen op de intrinsiek sterk aanwezige fundamenten van uw werknemers? Hoe krijgt u geëngageerde en gemotiveerde medewerkers die aan de realisatie van uw visie en missie van uw organisatie meewerken? Hiervoor zult u uw werknemers positief op hun natuur, intrinsieke drijfveren, talenten en competenties moeten inzetten. Dit vraagt om een geoefend oog om de eigenheid van uw medewerkers te kunnen herkennen.

Wanneer u uw medewerkers echt kent dan kunt u ook voorsorteren op de negatieve aspecten (zoals bijvoorbeeld burn out, bore out, negatieve stress, Peter Principle) en deze voorkomen zodat u geen onnodig ziekteverzuim riskeert.

De KernTalentenmethode biedt u deze mogelijkheid! Een KernTalentenanalyse is een diepgaande, correcte en nauwkeurig analyse van àlles wat in uw medewerker zit en waarop jullie samen levenslang en duurzaam verder kunnen bouwen.

Ook voor groepen medewerkers biedt een KernTalentenanalyse veel houvast om een betere samenwerking mogelijk te maken met respect voor ieders eigenheid.

Ik heb dit geoefend oog en kijk graag samen met u naar de mogelijkheden en behoeftes binnen uw bedrijf, daartoe maak ik graag een afspraak met u!

Neem contact op!

Bel mij via 06-51148393 of gebruik het contactformulier.

Een volledige KernTalentenanalyse is een verhelderend hulpmiddel voor u als werkgever bij onder andere:

  • De werving of promotie van medewerkers
  • De selectie voor deelname aan management trainee programma’s
  • Het opstellen van persoonlijke ontwikkelingsplannen
  • Het bepalen van opleidingsbehoeften
  • Re-integratietrajecten

Picture bij Evonne. https://www.flickr.com/photos/evoo73/3410385769/in/photolist-6cn7SD-3WDkFK-bM4Nbx-8vvVfS-8vsQwn-788oCw-dAkwk5-9tG6Vd-5LrjM6-6eQ9RQ-9YSwf8-9StMib-9SqT9F-9StLD3-9StLny-nzCWBJ-9JvZjB-68C1kP-yS6d3-5RTwBJ-eiwjdv-6Zbiq3-788oCS-788oCU-788oCA-788oCE-cUx8GY-DPWnp-9Ag3Qm-4yTNbb-himkxR-cEC65N-egs898-6NyrkJ-yS6d1-6PBMbk-5AVYJm-KD1yf-KD8fV-KD1wq-KD1v5-KD1u1-KD1sC-KD8ar-KD89V-KD1q9-KD88i-KD1o7-fq8tkF-63qXJu