Neurodiversiteit

Wist u dat 10% van de totale beroepsbevolking bestaat uit mensen met een neurodivers brein?
De talenten en kwaliteiten van deze mensen blijven nogal eens ongezien en onbenut. Wanneer zij op de verkeerde plek zitten moeten zij veel moeite doen om zich aan te passen aan een voor hen extra belastende werkomgeving. Terwijl zij bij een goede match veel extra’s kunnen opleveren voor de organisatie.

Als werkgever en medewerker zelf begrijpen wat de kwaliteiten en aandachtspunten bij neurodiversiteit betekenen kan dit een wereld van verschil maken en zorgen voor een prettige werkomgeving met minder misverstanden, ziekteverzuim en burnout. Dat bespaart kosten en leed.

met neurodivers bedoelt KernKompas mensen met één of meer van de volgende eigenschappen: AD(H)D, ASS, dyslexie, dyscalculie, hoogsensitiviteit en hoogbegaafdheid.