Hoogsensitiviteit

Bij hoogsensitiviteit spelen er 3 factoren een rol:

1. Sensitiviteit: diepgaande verwerking van informatie;

2. overprikkeling;

3. Emotionaliteit;

Elke van Hoof (Professor Health & Medical psychology and Primary care psychology,
Vrije Universiteit Brussel) heeft deze factoren in haar onderzoek geconstateerd. Zij benoemt hierin ‘Diepgaande verwerking’ als enige essentiële kenmerk van hoogsensitiviteit. Daaruit kunnen een aantal andere eigenschappen voortvloeien, zoals overprikkeling of emotionaliteit. Dit hoeft echter niet bij iedereen het geval te zijn.

HSP model Elke van hoof

Wat wordt er precies verstaan onder Diepgaande verwerking?

Van hoof zegt hierover: “Simpel gezegd heeft een niet-HSP’er een filter in het informatieverwerkingssysteem in de hersenen. Afhankelijk van welke activiteit hij uitvoert, beslist de filter welke informatie er binnenkomt. Die gefilterde informatie wordt verwerkt in de hersenen. HSP’ers hebben die filter niet: alle prikkels komen op eender welk moment binnen. Over hoe dat precies in zijn werk gaat, bestaat er nog geen solide wetenschappelijk onderzoek. Maar wat we wel zien, is dat de hersenen van HSP’ers onder de fMRI-scanner bij een bepaalde opdracht in meer gebieden oplichten dan die van de niet-HSP’ers. Dat noemen we diepgaande verwerking. HSP’ers denken dus niet zoals niet-HSP’ers. Hun hersenen functioneren anders. Hoogsensitieve mensen krijgen daardoor vaak te horen dat ze de dingen te complex maken, dat ze veel te ver gaan met hun interpretaties. En omdat ze tot een minderheidsgroep behoren, zijn ze ‘raar’.

Het voordeel van de eigenschap is dat mensen met HSP met eenzelfde hoeveelheid informatie veel meer zouden kunnen doen. Afhankelijk van hun intelligentie zien ze sneller patronen. Ze zijn dikwijls creatiever, en ze zijn in staat om meer non-verbale signalen op te pikken. De keerzijde van de medaille is overprikkeling, het risico dat men alles veel persoonlijker opneemt, en mogelijk communicatieproblemen met niet-HSP’ers.”